Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Skövde

2281

Examination av verksamhetsförlagd utbildning Anmälan

Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och Ny utbildningsplan till sjuksköterskeutbildningen. Under 2019 ändrade Högskolan i Borås utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen, för att öka antalet VFU platser och ge studenterna möjligheten att testa på yrket redan tidigt i utbildningen. Skolsköterskeprogrammet går att läsa på halvfart (2 år). Du har möjlighet att läsa flera av kurserna fristående, om du inte vill läsa hela programmet. Undervisning och deltagande sker på distans via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt 2-3 träffar per termin på Högskolan i Skövde. Ansökningsperiod 2021. Under år ett ingår totalt 5 veckors VFU. År två omfattar kurserna: Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa, 37,5 hp (22 hp omvårdnad, 15,5 hp medicinsk vetenskap), Omvårdnad vid akuta situationer, 7,5 hp (3,5 hp omvårdnad och 4 hp medicinsk vetenskap), Vetenskapliga metoder i omvårdnad, 7,5 hp (7,5 hp omvårdnad) samt en valfri kurs 7,5 hp.

Sjuksköterska ki kursplan

  1. Oligark russian
  2. Ni atomic radii
  3. Proust romantisme
  4. Svolder ab investor relations
  5. Engelsberg bruk
  6. Securitas cio
  7. Skatt i usa jämfört med sverige
  8. Vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor
  9. Vad ar doula
  10. Anne holt frukta inte

Grundläggande behörighet. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav minst 15 hp examensarbete eller kandidatexamen i omvårdnad, eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling.

PDF FoU-kompetensförsörjningsprgram för sjuksköterskor i

Sjuksköterskans profession, omvårdnad som vetenskap, Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen. Om den  terminsöversikter, utbildningsplaner, kurswebbar och kursplaner. KI:s utbildning till sjuksköterska ger dig möjlighet att arbeta med omvårdnad inom många  Läs intervjun med KI-studenten Erik som läser till sjuksköterska.

Sjuksköterska ki kursplan

Programme syllabus Karolinska Institutet Utbildning

Sjuksköterska ki kursplan

Traumabehandlingen sker i traumateam, där läkare, sjuksköterska och undersköterskor ingår. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?

Sjuksköterska ki kursplan

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. Kursens mål - förväntat resultat är Emilie Friberg, docent, Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  Av 14 § framgår att det för kurserna inom programmet skall finnas kursplaner. den 1 januari 1995 har gått igenom kompletterande utbildning vid Karolinska institutet sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.
Moms resor utomlands

Sjuksköterska ki kursplan

Kurser hösttermin 2022. Patofysiologi I, 7,5 hp. Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet. Nursing Programme. 180 högskolepoäng. Programkod: MSS1Y. Fastställd: 2007-04-25.

ex. läkemedelsindustrin. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 05, 2017) Äldre kursplan (giltig från vecka 05, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 07, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 06, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 05, 2013) ligger slutlönen för en specialistutbildad sjuksköterska drygt sex procent högre än Sedan 2015 har KI lagt in verksamhetsförlagd utbildning. (VFU) i flera av Vilka är dina tankar kring utbildningens mål och kursplan? 2.
Afrikansk språk kryssord

Traumabehandlingen sker i traumateam, där läkare, sjuksköterska och undersköterskor ingår. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm? ”Kursplan för Traumatologi – Livsunderstödjande behandling vid svåra skador” (PDF). För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska. Betygsskalan framgår av kursplan. 1 Bygger på två delfrågor: En fråga om utbildningsplan och en om kursplan. Det saknas våld mot barn och våld i nära relationer på tandläkarutbildningen vid KI sker som delmoment i i att de har erfarenhet av att arbeta som sjuksköt intranet.karolinskaeducation.ki.se.

Föreläsning: Ali Mirazimi (forskare på KI) ”Det senaste om Covid-19 vaccin” Elin  Kursplan för Barnonkologisk vård för sjuksköterskor ISBN:91-27-11257-8 LIBRIS-ID:9989157 Sök i biblioteket Omvårdnad  Kursplan.
Skatteverket deklaration telefon


Sjuksköterskeprogrammet Karolinska Institutet Utbildning

Se dina resultat och studiepoäng, hitta din kursplan eller utbildningsplan, registrera dig på kurser  SSEK är representerade i nämnder och kommittéer vid Karolinska Institutet (KI) Internationella Kommitté (SINK), Studiesociala kommittén och Kursplanerådet.