Kompetensbeskrivning Distriktssköterska

7946

Sjuksköterskestudent - Högskolan i Halmstad

I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

  1. Aerococcus sanguinicola susceptibility
  2. Einar rappare död
  3. Lung embolism covid

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 18 jan. 2021 — Tina Pettersson, Eskilstuna. HT. 2020. VT. 2021 Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Hälsa- och sjukvårdens styrning och organisation Flashcards

Navigation; Om kursen; Behörighet; Kurslitteratur; Kontakt. ×.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet - Campus

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Vårdhygien är sedan 2015 en medicinsk specialitet för läkare. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:8 med tillhörande målbeskrivning. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 Föreningen Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige (DVSS) och Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt med kompetensbeskrivning som skildrar den unika kompetens som krävs för att arbeta inom dermato-venereologi.
Scenario planning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Syfte: Studiens syfte var att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om nyutexaminerade sjuksköterskor. Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) definierar kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors yrkeskunnande, kompetens och förhållningsätt. Yrkeskunnandet innehåller färdigheter om det praktiska arbetet, teoretiska kunskapen och kommunikation. Kompetensen beskriver förmåga, ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.

sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer.
Narakuten ostra

2021 — Tina Pettersson, Eskilstuna. HT. 2020. VT. 2021 Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. PLP100, Pedagogik och lärande inom sjuksköterskans profession, 7,5 hp. Revision 2.

Föreningen bildades​  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Socialstyrelsen . (2005).
Vilken psykologutbildning ska jag väljaTitel - Alfresco

För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med … Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska säger följande i ämnet: Sjuksköterskan ska ha förmåga at Fortlöpande utbildning behövs för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att bemästra de eventuella utmaningar som kan uppstå, men även för att de ska känna sig trygga i … Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist.